บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Disconnected During Warfronts

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 164508
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Was disconnected in the middle of a Warfront.

If you're disconnected during a Warfront, you will lose all progress in that Warfront, but you can immediately rejoin a Warfront once you reconnect.