บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

BLZOWCLI00000007

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 165831
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Detected BIOS is older than recommended. Please consider updating to the latest BIOS version available from the motherboard manufacturer's web site.
Error Codes: BLZOWCLI00000007

The BIOS and chipset drivers are the links between your hardware and the operating system. Updating to the latest software ensures users have the latest performance and stability enhancements for the platform.
 
To prevent Overwatch crashing on your Ryzen system, please update your BIOS to the latest version using the files and procedures found on the motherboard manufacture’s web site.
 
Additionally, you will need to update your chipset drivers which can be found here.