บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

BLZOWCLI00000008

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 165832
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Detected AMD chipset driver is older than recommended. Please consider updating to the latest chipset driver from AMD’s web site.
Error Codes: BLZOWCLI00000008

The BIOS and chipset drivers are the links between your hardware and the operating system. Updating to the latest software ensures users have the latest performance and stability enhancements for the platform.
 
To prevent Overwatch crashing on your Ryzen system, please update your BIOS to the latest version using the files and procedures found on the motherboard manufacture’s web site.
 
Additionally, you will need to update your chipset drivers which can be found here.