บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Pick Up Quest The Bloodcurse Legacy

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 165908
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I am trying to obtain 'The Bloodcurse Legacy' but there is no NPC where the quest marker is on the map.
  • I deleted the letter from Admiral Odesyus for the quest The Bloodcurse Legacy and now I don't know where to pick it up.
  • The mail from Admiral Odesyus did not contain the quest item I need.

If you do not have the quest item A Letter from the Admiral for the quest The Bloodcurse Legacy, you can pick it up from Admiral Odesyus directly at Odyseus' Landing in Azuremyst Isle.