คำขอเข้าถึงบันทึกเกม, บันทึกข้อความการสนทนา หรือบันทึกเสียง

อัพเดตแล้ว: 1 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 16684
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

ฝ่ายบริการลูกค้าไม่สามารถจัดทำบันทึกเกม, บันทึกการสนทนาหรือบันทึกการสนทนาด้วยเสียงให้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา