หากใบอนุญาตเกมของคุณใบหนึ่งถูกหยุด ระงับ หรือปิดเนื่องจากการละเมิดข้อกำหนด คุณสามารถยื่นอุทธรณ์การลงโทษโดยการส่งคำขอสนับสนุน

ก่อนการยื่นอุทธรณ์ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขต่อไปนี้:

  • เจ้าของบัญชีคือผู้รับผิดชอบต่อพฤติกรรมการใช้งานบัญชีนั้นๆ เราจะดำเนินการลงโทษ ไม่ว่าผู้ใดเป็นคนเล่นเกมในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว การลดโทษแต่ละรายการ ไม่มีผลเกี่ยวข้องกับการถอนการลงโทษ
  • การยื่นอุทธรณ์ซ้ำกันหลายครั้ง หรืออย่างไม่เหมาะสมไม่สามารถช่วยการอุทธรณ์ได้ การอุทธรณ์ที่ยื่นหลังการตรวจสอบขั้นสุดท้ายอาจถูกเพิกเฉย
  • หากคุณเชื่อว่าบัญชีของคุณถูกรุกราน ให้ทำตามขั้นตอนในรายการบนหน้าสนับสนุน บัญชีถูกแฮ็ก
  • หากบัญชีของคุณถูกระงับหรือถูกแบนจากฟอรัม โปรดดูที่หน้า การแก้ไขปัญหาในฟอรัม
ฉันเข้าใจและต้องการยื่นอุทธรณ์