บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Join World of Warcraft Communities or Use Guild Chat

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 167985
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't join a WoW Community.
  • I can't use guild chat.
  • I joined a WoW Community but I can't speak.

If Blizzard Battle.net Mute is enabled on your account by Parental Controls, you will be unable to join a World of Warcraft Community or use guild chat. If you are the Guild Leader, the guild chat may be unable to form, and all guild members may be unable to join it.

To modify Parental Controls settings, visit the Parental Controls page and click Manage Parental Controls

If Blizzard Battle.net Mute is not enabled by Parental Controls and you can't join a Community or guild chat, you may have a technical issue. Reset your user interface to make sure your files and addons are not corrupted.