บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Guild Displays Old Character Name After Paid Service

อัพเดตแล้ว: 1 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 170463
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I Faction Changed from Horde to Alliance, but in the Guild Chat I show up under my old name, and in the Roster Status I appear Offline, as an Orc instead of Worgen despite being online.
  • I've transferred my character to other realm, but in guild chat and panel people see my previous name, race and realm
  • After a faction change my old name is still showing in guild chat

We have received multiple reports of this issue and can confirm it is not working as designed. Our developers are working to resolve this as quickly as possible. Currently, we do not have a workaround or resolution.

Be sure to check our Bug Report forums for any new issues. If you discover a new issue, you can report it there or in-game through the bug report feature.