บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Getting "Character Pacified" Message

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 170569
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I get the error "Cannot use this ability while pacified" when I try to use my abilities.
  • I was doing the quest "Prison Break" and now I can't use my abilities.
  • I am a druid and I can only use Moonfire because I get a pacified error.

If you receive a message stating that the character is pacified:

  1. Queue for and enter an arena skirmish or pet battle. You do not have to complete it, but entering and leaving should remove the pacified state from your character.
  2. Reset your user interface to make sure your files and addons are not corrupted.
  3. Run the repair tool to repair any damaged game files.
If you are still experiencing trouble with the character be sure to check our Bug Report forums or submit a report through the in-game bug report feature.