บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

3D Accelerator Card Is Not Supported

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 171085
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Your 3D accelerator card is not supported by World of Warcraft. Please install a 3D accelerator card with dual-TMU support.

This error message displays if your graphics card does not meet World of Warcraft's minimum system requirements (Classic) (Shadowlands). If your graphics card does meet the requirements, please follow troubleshooting for crashing at startup.