บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Accidentally Skipped War of Thorns Quest Chain

อัพเดตแล้ว: 12 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 171565
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Skipped the new Darkshore quests by accident

Once you have completed the War of Thorns quests on one character, your other characters will have the option "I've heard this tale before... <Skip the scenario and begin your next mision.>". This option will be available after accepting The Horde Uprising (A)/The Warchief Commands (H).

If you chose to skip, that is a permanent choice and you can not go back to the quests later on the character. Customer Service cannot assist with this.