บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Did Not Receive Achievement [The Alliance Slayer] or [The Horde Slayer]

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 171841
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I killed 10 enemies while I had the bounty mark but didn't get the achievement

In order to receive these achievements you must fulfill all the requirements:

  1. Have a bounty placed on the character.
    • Note: You must have an active bounty, being an assassin only will not grant credit
  2. War Mode must be enabled
  3. Earn 10 honorable kills without dying
  4. Not leaving Kul Tiras/Zandalar for any reason otherwise you lose your kill streak and the buff
Ensure you are not in a raid group as you will not receive credit.