บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Want to Pay My Subscription in Peso / Reais

อัพเดตแล้ว: 1 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 17263
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Was charged in US Dollar
  • Want to pay the WoW subscription in Peso
  • Can't pay a World of Warcraft subscription with Brazilian Reais

Players in Latin America can pay for World of Warcraft game time in local currency (Reais or Peso) via PayU. It is not possible to set-up a recurring subscription with PayU, but you can buy digital game time instead.

To buy digital game time in Peso or Reais:

  1. Go to the Blizzard Shop
  2. Select World of Warcraft
  3. Click on Game Services
  4. Select Game Time
  5. Choose the desired amount of game time and click Buy Now
  6. Select Additional Payments via PayU

You will be directed to PayU's site to complete your purchase. When paying via PayU, you pay in your local currency, not in USD.

Note: If you select boleto, it can take up to 5 business days for PayU to process your payment.