บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Could Not Resolve the Address of the Network Data Source

อัพเดตแล้ว: 3 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 17289
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

World of Warcraft could not resolve the address of the network data source.

This error appears when we are unable to establish a secure connection with your computer. Follow the steps below to resolve the issue.

  1. Reset your network devices to make sure your router hasn't become flooded with data.
  2. Close all other applications to resolve software conflicts and free up resources.
  3. Update or temporarily uninstall any security programs, which may mistakenly identify the login module as a security threat.
Advanced Troubleshooting
  1. Release and renew your IP and flush your DNS to resolve any network conflicts.
  2. If you're using a custom DNS service, try removing it.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forums or contact us.