บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Reporting Bugs in Heroes of the Storm

อัพเดตแล้ว: 7 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 17493
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • One of the heroes in Heroes of the Storm isn't working properly
  • Found a bug in Heroes of the Storm

If you encounter a bug in Heroes of the Storm, please report it to us using the Heroes of the Storm Bug Report Forum. Submissions posted there have the benefit of allowing a community discussion around high-impact bugs, which can help in prioritizing them.