บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

How to Obtain the Heart of Azeroth

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 176574
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't find The Heart of Azeroth quest line
  • I am unable to start the quest A Dying World

To obtain the Heart of Azeroth you must complete the quest A Dying World. This quest requires your character to be level 50. The quest is pushed to you when you visit your capital city Boralus or Dazar'alor. There is no other requirement. 

If you abandoned the quest line in error, go back to  Boralus or Dazar'alor and talk to the Earthen Guardian to help you get back to the Chamber of the Heart.