บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Automated Password Reset Failing

อัพเดตแล้ว: 10 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 17705
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Cannot use self-service to reset password
  • Password reset is not working

If you're trying to change your password but are getting an error or are unable to complete the change, try the following troubleshooting steps:

  • The secret question answer is case-sensitive. Make sure you're entering it using the spelling and capitalization you originally entered when you first entered the answer
  • Disable any ad-blockers or pop-up blockers your browser may be using on the site
  • Try clearing your browser cache and cookies
  • Try using a different browser
If you continue to have trouble, contact us for assistance.