บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Pacified for Quest Lost and Forgotten

อัพเดตแล้ว: 1 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 177187
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I am unable to complete the quest "Lost and Forgotten" because I am pacified.
  • My character is "pacified" and cannot attack after accepting the quest Lost and Forgotten.

This is a known issue which is currently being investigated by our developers. We have discovered a possible workaround.

  1. Queuing up for a Pet Battle or an Arena Skirmish
  2. Once in, type /afk
Resetting the User Interface may resolve the issue as well. If the issue persists, please contact customer support.