บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Seeking More Knowledge Did Not Grant Herbalism Technique: Anchor Weed (Rank 2)

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 177287
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I completed Seeking More Knowledge but I'm stuck on Anchor Weed rank 1

We have received multiple reports of this issue and can confirm it is not working as designed. While our developers are working to resolve the underlying issue, you may want to contact Customer Support. Provided we can verify that you were impacted by this, we may be able to assist.

You may submit a ticket for assistance here.