บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Unable to Bond with Crawglings for the Quest Earn Their Trust

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 177354
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I am not able to interact with or bond with the crawglings.

There are a few issues that can interfere with your ability to interact with the crawglings. Follow the below steps to troubleshoot the issue:

  1. Abandon and restart the quest
  2. Reset your user interface
Be sure to check our Bug Report forums for any new issues. If you discover a new issue, you can report it there or in-game through the bug report feature.