บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Turn In Quest - Stormwind Extraction

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 177399
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't get to Zandalar to turn in Stormwind Extraction because I crashed
  • Can't turn in quest, question mark is grey
  • Nathanos Blightcaller doesn't show up in Zandalar so I can't turn in Stormwind Extraction

We have received multiple reports problems with characters being ported to Orgrimmar instead of Zandalar, or Nathanos Blightcaller missing for the quest turn in. We are currently investigating. If you experience this issue, take the portal in the Portal Room in Orgrimmar to Zuldazar and you should be able to turn in the quest.

If you still experience trouble after attempting troubleshooting steps, contact us for further assistance.