บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Missing Cosmetic Helm from the Shop

อัพเดตแล้ว: 2 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 17744
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I lost the helm transmog I purchased on the shop.
  • I can't find where to buy the helm appearances.

I want to buy the helms

Cosmetic helms from the Battle.net Shop are no longer available for purchase. Customer Support cannot grant the helm appearances.

Previously purchased a helm and now it is missing from the collection

We have received multiple reports that this appearance can disappear from the appearances collection, as well as from any item where the appearance was applied. The appearance usually re-appears in the Wardrobe after some time, but can disappear again.

We currently do not have a workaround or resolution. We appreciate your patience while our developers are working to resolve this.