บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Show Me What You've Got Not Tracking Progress

อัพเดตแล้ว: 8 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 177749
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • The timer is not displaying for the quest Show Me What You've Got
  • I am not receiving any credit for the quest Show Me What You've Got
  • Once the timer expired, I wasn't automatically pulled out of the quest

We have received multiple reports of this issue and are currently investigating it. Currently, we do not have a workaround. Be sure to check our Bug Report forums for any new issues. If you discover a new issue, you can report it there or in-game through the in-game bug report feature.