บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Enter Siege of Boralus / Kings' Rest

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 177887
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I completed the attunement but cannot enter the dungeon
  • Error: "You must progress further in the War Campaign" storyline in order to access Siege of Boralus"

The dungeons King's Rest and Siege of Boralus have specific unlock requirements that other dungeons in Battle for Azeroth do not.

Alliance characters:
  • Earn achievement The Pride of Kul Tiras to unlock Siege of Boralus
  • Complete the War Campaign to unlock Kings' Rest
Horde characters:
  • Earn achievement Zandalar Forever! to unlock Kings' Rest
  • Complete the War Campaign to unlock Siege of Boralus

Once you have unlocked the dungeons on one character, they will be available to all other characters on your account.

In addition, due to a known issue, if you have previously completed the above requirements, you may be unable to access the dungeon. If you receive an error message when trying to enter one of them, log out of the game and back in on the character that completed the requirements initially, which will properly unlock the dungeons for your other characters.