บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Unable to Complete Quest Reinforcements After Faction Change

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 177898
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I can't complete the quest because I faction changed with full troops

To complete this quest, send troops on one or more missions. Once one of them expires, you'll be able to recruit new ones and complete the quest.

Note: If you don't have any missions right after a faction change, wait 24 hours and new ones should appear.