บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

"The Heart's Power" - Azerite Level didn't increase

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 177907
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Completed "The Heart's Power" but it didn't increase my Azerite level to 15

The quest The Heart's Power does not increase your Azerite level to 15. Instead, it upgrades the Heart of Azeroth by 15 item levels.