บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Did Not Receive Storm Silver Seam Rank 3 After Completing the Wrath of Grapes

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 178191
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I did Wrath of Grapes and then finished Three Sheets to the Wind, and now I only have rank 2 of Storm Silver Seam. 
  • Can't pick up Wrath of Grapes to get rank 3 of Storm Silver Seam

There is currently a bug in Zandalari and Kul Tiran Mining which allows miners to pick up the quest Wrath of Grapes for Rank 3 of Storm Silver Seam and then complete the Rank 2 quest. This sets the skill to Rank 2 and you won't be able to complete the Rank 3 quest again.

You may be able to fix this by purchasing Forgotten Techniques of Zandalar (Horde) or Forgotten Techniques of Kul Tiras (Alliance), since they grant you recipes based on the quests you have completed. Alternatively, contact us for assistance.