บทความอาจยังไม่ถูกอัพเดต คุณสามารถดูบทความเวอร์ชันล่าสุดได้ที่นี่

Unable To Face Cenarius In The Emerald Nightmare

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 178329
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

  • Malfurion won't let me start the fight against Cenarius in the Emerald Nightmare.

Before being able to fight Cenarius, you complete the Nythendra, Ursoc, Il'gyoth, Elerethe Renferal, and Dragons of Nightmare encounters. Once completed, you may speak with Malfurion to gain access to the Cenarius encounter.

If you have completed all encounters but still cannot interact with Malfurion, do this:

  1. Have all raid members exit the raid
  2. Ask the raid leader to use the Reset all instances feature
  3. Return to Malfurion to gain access to the encounter
If you continue to have the problem, please contact Customer Support.