บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Get to Hexlord Raal to Pick Up Quest - Pa'ku, Master of Winds

อัพเดตแล้ว: 8 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 178485
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I abandoned "Pa'ku, Master of Winds" and now I can't get to the quest giver
  • I can't reach the platform where the "!" is for Hexlord Raal

If you abandoned Pa'ku, Master of Winds and would like to pick it up again, but can't figure out how to get up the cliff, head to the first set of stairs leading up to Zanchul after crossing the bridge from Terrace of the Crafters. Click on the totem you see there and it will fly you up to the top of the cliff where you can speak to Hexlord Raal. For additional details, check the comments on the Wowhead quest page.