บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't Receive Achievement - A Fish Out of Water

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 179016
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • We kicked fifteen Gasping Flounders back into the water then defeated Viq'Goth in the Siege of Boralus on Mythic difficulty, but we didn't receive the A Fish Out of Water achievement.

We have received multiple reports of this issue and are currently investigating it. Currently, we do not have a workaround. Be sure to check our Bug Report forums for any new issues. If you discover a new issue, you can report it there or in-game through the in-game bug report feature.