บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Continue in Instance or Raid

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 17902
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Doors did not open after I killed the boss
  • Did not receive any loot and now I can't go to the next room
  • The teleport isn't working so I can't get to the last boss

If you get stuck in an instance, try resetting it:

  1. Have everyone in the group exit the instance
  2. Have the group leader right-click their portrait, then click Reset All Instances

If the issue persists, have everyone in the group stay outside the instance for at least 30 minutes for a soft reset, then check again.

If this did not resolve the issue, you may need to wait for the daily dungeon or weekly raid reset before trying again.