บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Complete Quest Grab and Go

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 179045
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Grab and Go for Horde side is not complete-able.
  • The NPC to turn the quest in is not where he is supposed to be.

If you finished the objectives of Grab and Go, but left the scenario without turning the quest in, you will have to return to the scenario to be able to complete the quest. Dread-Admiral Tattersail aboard The Banshee's Wail has a gossip option that will return you to the scenario.

Once you are back aboard the ship in the scenario, the quest can be turned in to Nathanos Blightcaller, who can be found on one of the lower level decks.