บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Complete Silencing the Advisor

อัพเดตแล้ว: 4 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 179048
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Advisor Ko'jan won't spawn
  • Can't find the NPC to kill for this quest

We have received multiple reports of this issue and can confirm it is not working as designed. Our developers are working to resolve this as quickly as possible. Turning off warmode and/or joining a group on another server may resolve this issue if encountered.

Be sure to check our Bug Report forums for any new issues. If you discover a new issue, you can report it there or in-game through the bug report feature.