บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Didn't Receive Achievement "A Sound Plan"

อัพเดตแล้ว: 1 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 179609
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I've completed Tirigarde Sounds quest, but are not getting any credit towards the achievement
  • Which quest do I need to complete, in order to get the achievement "A Sound Plan

We have received multiple reports of this issue and are currently investigating it. Currently, we do not have a workaround. Be sure to check our Bug Report forums for any new issues. If you discover a new issue, you can report it there or in-game through the in-game bug report feature.