บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

OVERWATCH ERROR 0xE1200D0 There was a problem starting Overwatch

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 180018
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I am unable to start Overwatch due to ERROR: 0xE1200D0
  • I can hit play, but Overwatch never launches
  • I get the error "Manifest not found. 0xE0040100" when starting Overwatch

To fix any incompatibilities causing this problem, first make sure your computer meets the Overwatch System Requirements.

If your system meets these requirements, follow the steps below to resolve the issue.

  1. Update your drivers to resolve any compatibility issues.
  2. Close all other applications to resolve software conflicts and free up resources.
  3. Disable or temporarily uninstall any security programs, which may mistakenly identify the login module as a security threat.
  4. Delete the Tools folder and open the Blizzard Battle.net desktop app again to download a fresh version of Agent.