บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Warcraft Mounts and Pets - "Spell not learned" Error

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 180095
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't summon my Tyrael's Charger even though it shows usable
  • My dread raven errors out on me

If you're receiving "Spell not learned" errors when trying to summon a mount or pet in World of Warcraft, it means your character no longer has access to that mount or pet.

As an example, if you purchased a Grinning Reaver in the past, but your purchase had failed, the Reaver would still be listed in your collection - but summoning it would display "Spell not earned". Repurchasing the Reaver would allow you to summon it again as normal.