บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

I Was Dethroned and Want to Reclaim My Guild

อัพเดตแล้ว: 3 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 10333
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Someone took over my guild 
  • I came back to the game and I am no longer the guild leader, I want my guild back
  • I was the guild master and I was demoted

If you were inactive for longer than 90 days and another guild member took the leadership of your guild, talk to the new Guild Master. If the new Guild Master doesn't want to give you the leadership back, Customer Support will not intervene. Check our Guild Dethrone article for more information.