บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Start Arathi Highlands Warfront Quests

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 181954
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Yvera Dawnwing doesn't offer quests for Arathi Highlands
  • I can't get my warfront quests from Throk

Unlocking Warfronts first requires your character have unlocked World Quests. Once this is done, you should be able to visit the docks of Kul Tiras or Zandalar to start unlocking Warfronts.

If you've recently used a Faction Change, you'll need to complete your new faction's quests to arrive in and unlock Kul Tiras or Zandalar. After that, Warfronts can be unlocked.