บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Playful Sprites Error in Hearthstone

อัพเดตแล้ว: 4 วัน ก่อน
รหัสบทความ: 18238
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Hearthstone won't connect when I launch it because of "Playful Sprites."
  • Stuck at the tavern doors with an error about "Playful Sprites"

If you are experiencing disconnections when attempting to launch Hearthstone, try the following steps:

  1. Update your drivers and operating system to resolve any compatibility issues.
  2. Reset your in-game options to resolve crashing and performance problems.
  3. Update or temporarily uninstall any security programs, which may mistakenly identify the login module as a security threat.
  4. Delete the Battle.net Tools folder to automatically rebuild outdated or corrupt files.
  5. Run the repair tool to repair any damaged game files.
  6. Close all other applications to resolve software conflicts and free up resources.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forum or contact us.