บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Pick Up Warfront: The Battle for Stromgarde

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 182706
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I can't pick up the Warfront: Battle for Stromgarde quest

This quest is available only when the Warfront is open to your faction, after your faction has completed the contribution phase. For more information on the Warfront cycle see Battle for Azeroth - Warfronts