บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Did Not Learn New Recipe When Crafting A BFA Item

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 183160
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I made a pair of Imbued Tempest Boots and didn't discover the Emblazoned Tempest Boots Recipe
  • I crafted Mistscale Leggings but didn't get the recipe for Imbued Mistscale Leggings

Discoveries gained from crafting BFA Bind on Pickup items, will send the new recipe to your inventory. The recipe will not automatically be added to your profession.