บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Loot A Treatise On Anchor Weed

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 183451
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I completed the Manor instance multiple times but could never loot the book.
  • My character would kneel down but not actually pick up the Treatise on Anchor Weed.

This quest can only be completed on Normal, Heroic, or Mythic. You will not be able to loot the book on any level of Mythic+.

If you are running the dungeon on the appropriate difficulty level and still cannot loot the item, we suggest resetting the user interface.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forums or contact us.