บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Socketed Wrong Gem in Item

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 18481
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I socketed the wrong gem into my weapon.
  • I put my gem into the wrong armor piece.
  • I overwrote the wrong gem by mistake.

Once you place a gem into a socket, this cannot be undone. There is a pop-up window in the game that warns you before completing the socket that this action is irreversible. Game Masters cannot remove gems from sockets, nor restore the gem that was previously in that socket.