บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Upgraded Item by Mistake

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 18486
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Accidentally used a Warlord's Trophy on the wrong item
  • Upgraded an item with Valor Points by mistake, can you refund it?

Customer Support cannot help with accidental item upgrades.