บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

No Bonus Roll on Warfront World Boss

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 186084
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • There wasn't a bonus roll option after killing Doom's Howl in Arathi Highlands
  • There wasn't a bonus roll option after killing Ivus the Forest Lord
  • There wasn't a bonus roll option after killing Ivus the Decayed

You can bonus roll for a warfront world boss only once per warfront cycle. You must have at least one Seal of Wartorn Fate and you must have actively participated in the encounter.

If you met the requirements and the window did not appear, you may have a damaged UI element or addon: you can reset your UI and kill the boss again.

Customer Support cannot assist with missed bonus rolls.