บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Cannot Zoom World of Warcraft Camera Out or In

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 18631
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I'm zoomed all the way out and can't see around the trees
  • I'm stuck in first-person view
  • Can't see my character in game

If you are stuck zoomed all of the way in (so you can't see your character) or all of the way out, you can toggle your perspective using the correct keys:

  • Home key - Toggles direct follow view
  • End key - Toggles to a downward follow view
You can also adjust your keybindings to change your point of view through the in-game menu (Default key ESC) > Key Bindings > Camera.