บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Missing Dragon From Hearthstone Welcome Bundle

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 186498
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I bought the new welcome bundle, but didn't get a dragon

There is a known issue where making the purchase on a mobile device will not grant the legendary dragon card. Try accessing the game on a computer and the card should appear. If you do not have access to a desktop computer, please wait until the issue is fully resolved and then log in.

Note that if you have all of the dragons offered, you will receive a duplicate.

Welcome Bundle Dragons: 

  • Alexstrasza
  • Malygos
  • Nozdormu
  • Onyxia
  • Ysera
  • Deathwing
  • Brightwing