จำเป็นต้องใช้ระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิตเพื่อติดตั้งและเล่น World of Warcraft

อัพเดตแล้ว: 4 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 187186

ปัญหาทั่วไป

Error: A 64-bit operating system is required to install and play 

ไม่มีการสนับสนุนสำหรับเกมนี้ในภาษาไทย

World of Warcraft does not support 32-bit operating systems. To continue playing, you need to upgrade to a 64-bit operating system.

WINDOWS USERS

The minimum required operating system for World of Warcraft is the 64-bit version of Microsoft Windows 7. If your operating system does not meet this requirement, you need to purchase a newer version of Windows. Visit Microsoft's Windows 10 Upgrade FAQ for more information.

MAC USERS

64-bit support for macOS was introduced in OS X 10.4. If you're running a version of macOS newer than 10.4, you do not need to upgrade.