แอพอีสปอร์ตของ Blizzard จะสามารถใช้ได้กับ Android® 5.0+ หรือ iOS® 10.0 ขึ้นไป