บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Argent Tournament Quartermaster Locked After Race Change

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 187200
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I race changed from Blood Elf to Pandaren and now the Blood Elf quartermaster is locked even though I had completed that questline
  • I recently race changed from Night Elf to Void Elf and can't use my Champions' Seals to purchase Night Elf items

A race change resets your character's progress through the Argent Tournament. The new character will have to start over with its own race to unlock the tournament again. For races added to the game after Wrath of the Lich King, the character will start with their faction's main city's race, Human for Alliance or Orc for Horde.